Twoje potrzeby
Szybsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze rozwiązania, mające na celu zaspokojenie rosnącego popytu na produkty uzyskiwane w toku frakcjonowania osocza oraz przystosowanie się do rzadkości występowania surowca:
 
 • Zaawansowane procesy o dużym poziomie bezpieczeństwa, zgodne z przepisami o sterylnym, ściśle kontrolowanym środowisku 
 • Kontrola identyfikowalności oraz procesu z wykorzystaniem zaawansowanej automatyzacji 
 • Skuteczne i efektywne rozwiązania pozwalające produkować więcej i lepiej po niższych kosztach, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości białek oraz ich terapeutycznego potencjału.
 

 

Nasza wartość dodana
Bocccard Health & Care kontroluje poszczególne fazy procesów i oferuje klientom kompletne i zindywidualizowane rozwiązania oraz najnowsze wyposażenie do wytwarzania osoczopochodnych produktów terapeutycznych, korzystające ze:
 
 • Sprawdzonej wiedzy eksperckiej i doświadczenia: duże doświadczenie naszych zespołów ekspertów w dziedzinie frakcjonowania krwi oraz powiązanych z tym technologii pozwala im sprostać Państwa wymogom w zakresie procesów, mechaniki i produkcji kotłów, instrumentów pomiarowych i kwalifikacji
 • Skrócenia czasu « time to market »: wykorzystanie różnych obszarów naszych kompetencji i wiedzy w ramach zarządzania projektem stanowi atut gwarantujący dostarczanie projektów operacyjnych w bardzo krótkim terminie 
 • Zindywidualizowanego wyposażenia i kompleksowej oferty: po przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz szczegółowej analizy funkcjonalnej, nasi eksperci są w stanie przedstawić kompletną ofertę techniczną, zindywidualizowane wyposażenie oraz systemy automatyzacji procesu 
 • Kwalifikacji wewnętrznej i tworzenia dokumentacji: protokoły kwalifikacji, pełne systemy testów akceptacyjnych FAT/SAT, udostępnienie kompletnych dokumentów kwalifikacji technicznej DQ/IQ/OQ/PQ (Design Qualification / Installation Qualification / Operation Qualification / Performance Qualification)
 

 

Nasze rozwiązania
Boccard Health & Care oferuje na całym świecie kompleksowe i zautomatyzowane rozwiązania procesowe oraz specjalistyczne wyposażenie laboratoriów specjalizujących się we frakcjonowaniu osocza krwi. 
We współpracy z naszymi partnerami projektujemy i tworzymy jednostki działające w oparciu o metodę Cohna, a także metody chromatograficzne, aby uzyskiwać główne białka krwi: albuminę, immunoglobulinę (IgG, IVIG), czynnik VIII, czynnik IX,  fibrynogen, PPSB itd.
 
 • Skidy do chromatografii  
 • Zbiorniki do procesów 
 • Hale produkcyjne
 • W pełni zautomatyzowane rozwiązania procesowe, obejmujące poszczególne fazy procesu realizacji, takie jak: rozmrażanie, koagulacja, wirowanie, filtracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, dezaktywowanie wirusów, pasteryzacja, chromatografia oraz etapy końcowego oczyszczania wraz z czyszczeniem i sterylizacją na miejscu. 
 

 

Nasze produkty i usługi
Nasze produkty i usługi zostały specjalnie opracowane, aby: 
 • zmniejszać koszty OPEX (związane z Państwa instalacjami, nowymi lub istniejącymi),
 • poprawiać wydajność i dostępność Państwa systemu,
 • ograniczać Państwa wpływ na środowisko.
 
Boccard Health & Care rozwija innowacyjne narzędzia optymalizujące produkcję i poprawiające parametry czystości, redukujące ilość odpadów oraz zużycie energii, zapewniając jednocześnie ścisłą kontrolę  nad funkcjonowaniem Państwa instalacji 
 
 
Zarówno w przypadku nowych instalacji, jak i już istniejących, mogą Państwo liczyć na specjalistyczne usługi świadczone przez nasz zespół:
 • Diagnoza nieprawidłowości i Maintenance 
 • Dostawa części zamiennych
 • Niezawodność narzędzi produkcji: kontrola na miejscu stanu krytyczności wyposażenia  
 • Diagnoza i modyfikacja instalacji, dostosowywanie do przepisów, remonty 
 • Optymalizacja procesów: audyty wyników, efektywność operacyjna i energetyczna
 • Szkolenie pracowników

Success Stories

 • Kompletne laboratorium frakcjonowania ludzkiego osocza
  ( Francja )
   

  Zaprojektowaliśmy, wyprodukowaliśmy i uruchomiliśmy kompletne laboratorium frakcjonowania osocza krwi, obejmujące: laboratorium dezaktywacji, elastyczne laboratoria separacji i oczyszczania, laboratorium dekontaminacji w miejscu separatora, układ CIP, sterylizację na miejscu, system automatyzacji i realizacji produkcji, moduł czujnika do nanofiltracji.

   
 • Kompletna jednostka fabryki frakcjonowania ludzkiego osocza
  ( Belgia )
   

  Nasz zespół zaprojektował, wyprodukował i uruchomił kompletne laboratorium frakcjonowania ludzkiego osocza, w którym mieszczą się laboratorium rozmrażania i mieszania, laboratorium chromatografii zamrożonego osocza, laboratorium frakcjonowania i laboratorium separacji obejmujące filtrowanie, odwirowywanie, czyste media oraz CIP/SIP. 

   
 • Fabryka frakcjonowania ludzkiego osocza
  ( Argentyna )
   

  Nasz zespół zaprojektował, wyprodukował, zainstalował i przeprowadził kwalifikację procesu na potrzeby frakcjonowania ludzkiego osocza krwi, obejmującego magazynowanie i rozprowadzanie pętli wodnych, pojemniki buforowe, skidy UF i XTO, a także automatyzację.

   
 • Kilka projektów frakcjonowania osocza
  ( Chiny )
   

  Laboratorium czynnika VII oraz studium dotyczące nowej fabryki frakcjonowania osocza

   
Skontaktuj się z nami !
Farmacja & Biotechnologia
Formularz kontaktowy